Davetli Konuşmacılar
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Türk Dil Kurumu Başkanı