Kayıt Koşulları


KAYIT KOŞULLARI

 

Bildirili veya Bildirisiz Katılımcılar

600 Türk Lirası

 


Kongre katılım ücretinin kapsadığı hizmetler;

§  Kongre materyalleri,

§  Bildiri Özetleri e-Kitabı (kongre öncesi hazırlanacaktır),

§  Bildiri e-kitabı (kongreden sonra hazırlanacaktır),

§  Oturumlar arası çay-kahve ikramları,

§  Kongre oturumları süresince öğle yemekleri

 

Notlar:

§  Kongre ücreti iki bildiriyi kapsamaktadır. İki bildiri ile kongreye katılan katılımcılar ikinci bildiri için ayrıca ücret ödemeyecektir.

§  Bir katılımcı kongrede en fazla iki bildiri sunabilecektir.

§  Ortak yazarlı bildirilerde; kongreye katılacak her yazar katılım ücreti ödeyecek, Kongreye gelmeyen yazarlar herhangi bir ücret ödemeyecektir.

§  Katılım ücretleri en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar yatırılacaktır.

§  Ücret yatırdığı halde kongreye gelmeyen, geldiği halde bildiri sunmayan, ücreti yatırdıktan sonra kongreye katılmaktan vazgeçen katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır.

§  Mücbir sebeplerle kongre iadelerinde; ücretlerin ¾’ü kongre bitiminden sonra geri ödenecektir.

§  Sadece kongreye katılan ve ücret ödeyen yazarlara katılım belgesi verilecektir.

 

§  Katılım ücretinin yatırılacağı organizasyon hesap bilgileri kabul yazıları ile birlikte katılımcılara bildirilecektir.