Kayıt Koşulları 

 

20 Haziran 2019’ dan Önce

20 Haziran 2019’dan Sonra

Bildirili veya Bildirisiz Katılımcılar

(Türkiye ve Diğer Ülkeler)

100 Dolar

125 Dolar

Bildirili veya Bildirisiz Katılımcılar

(Orta Asya Türk Ülkeleri)

20 Dolar

25 Dolar

 

Kongre katılım ücretinin kapsadığı hizmetler;

§  Kongre materyalleri,

§  Bildiri Özetleri e-Kitabı (kongre öncesi basılacaktır),

§  Bildiri e-kitabı (kongreden sonra basılacaktır),

§  Oturumlar arası çay-kahve ikramları,

 

Notlar:

§  Bir katılımcı kongrede en fazla iki bildiri sunabilecektir.

§  İki bildiri ile kongreye katılan katılımcılar ikinci bildiri için ayrıca ücret ödemeyecektir.

§  Ortak yazarlı bildirilerde; kongreye katılacak her yazar katılım ücreti ödeyecek, Kongreye gelmeyen yazarlar herhangi bir ücret ödemeyecektir.

§  Ücret yatırdığı halde kongreye gelmeyen, geldiği halde bildiri sunmayan, ücreti yatırdıktan sonra kongreye katılmaktan vazgeçen katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır.

§  Katılım ücretleri en geç 20 Haziran 2019 tarihine kadar yatırılacaktır.

§  Mücbir sebeplerle kongre iadelerinde; ücretlerin yarısı kongre tarihinden sonra geri ödenecektir.

§  Sadece kongreye bizzat katılan ve ücret ödeyen yazarlara katılım belgesi verilecektir.

 

§  Katılım ücretinin yatırılacağı organizasyon hesap bilgileri kabul yazıları ile birlikte katılımcılara bildirilecektir.