Kongre Dili ve Konuları

  

DİLLER / LANGUAGES

§  Türkçe / Turkish

§  İngilizce / English

§  Makedonca / Makedonian

 

 

KONULAR / SUBJECTS

§  Arkeoloji / Archeology

§  Bankacılık ve Sigortacılık / Banking and Insurance

§  Coğrafya / Geography

§  Çağdaş Türk Lehçeleri / Modern Turkic Languages

§  Çocuk Gelişimi / Child Development

§  Dil / Language

§  Edebiyat / Literature

§  Eğitim Bilimleri / Educational Sciences

§  Ekonometri / Econometrics

§  FelsefePhilosophy

§  Filoloji / Linguistics

§  Finans / Finance

§  Gazetecilik ve Medya / Journalism and Media Studies

§  Geleneksel Türk Sanatları / Traditional Turkhish Arts

§  Gelişim Psikolojisi / Developmental Psycology

§  Güzel Sanatlar / Fine Arts

§  Halkla İlişkiler / Public Relations

§  Hukuk / Law

§  İktisat / Economy

§  İlahiyat / Religion

§  İletişim / Communication

§  İslam Tarihi ve Sanatları / Islamic History and Arts

§  İşletme / Business

§  Kamu Yönetimi / Public Administration

§  Kültürel Antropoloji / Cultural Anthropology

§  Maliye / Finance

§  Muhasebe / Accounting

§  Müzik / Music

§  Öğretmen Yetiştirme / Teacher Training

§  Özel Eğitim / Special Education

§  Pazarlama / Marketing

§  Psikoloji / Psychology

§  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Psychological Counseling and Guidance

§  Sahne Sanatları / Performing Arts

§  Sanat Tarihi / Art History

§  Sinema / Cinema

§  Siyaset Bilimi / Political Sciences

§  Sosyal Bilgiler / Social Sciences

§  Sosyoloji / Sociology

§  Spor Bilimleri / Sports Sciences

§  Tarih / History

§  Tasarım / Design

§  Temel Eğitim / Primary Education

§  Turizm / Tourism

§  Türk Dili / Turkish Language

§  Türk Halk Bilimi / Turkish Folklore

§  Türk Kültürü / Turkish Culture

§  Uluslararası İlişkiler / International Relations

§  Uluslararası Ticaret / International Trade

§  Uluslararası Ticaret / International Trade

§  Diğer Konular / Other Issues