Kongre Çağrısı


Birincisi 04-05 Mayıs 2015 de Saraybosna / Bosna Hersek’te,

İkincisi 19-21 Ekim 2017 de Bakü / Azerbaycan’da,

Üçüncüsü 05-08 Eylül 2018 de Üsküp / Makedonya’da yapılan

“Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi” nin dördüncüsü Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dil Kurumu ve Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi işbirliğinde; Gelecek Vizyonlar Dergisi ile Türk Tarih Kurumunun da destekleriyle; 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Kongrede; Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimlerin alt dalları başta olmak üzere 50 farklı alt disiplinde bildiriler kabul edilecektir. Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında sunulacak bildiriler kongre öncesinde “Elektronik Özet Kitabı” olarak yayınlanacaktır.

Tam metin bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra; “e-kitap” olarak 2019 yılı içerisinde yayınlanacaktır. İsteyen katılımcılar bildirilerini makaleye dönüştürerek “Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi” ve “Gelecek Vizyonlar Dergisi” nde ücretsiz olarak yayınlatabilecektir.

Farklı ülkeler ve disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası işbirliklerini artırmayı ve araştırmacılara yeni ufuklar açmayı hedefleyen 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi; bilgi çağında üzerine düşen sorumluluk bilinciyle özellikle genç sosyal bilimcilere ve araştırmacılara tarihi görev yüklemektedir.

Ahmet Yesevi Diyarında, Türkistan’da görüşmek dileğiyle…

Kongre Düzenleme Kurulu