Usobak
Usobak
Usobak
Usobak
Usobak
Usobak
Usobak
Usobak
Usobak


III. Uluslararası Sosyal Bilimler

Araştırmaları Kongresi

 

“Balkanlarda Dil, Tarih, Coğrafya, Edebiyat,

Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları”

 

05 - 08 Eylül 2018

 

Uluslararası Balkan Üniversitesi

Üsküp / MAKEDONYA